Giroflex 64 Bürostuhl Blau

CHF 260.00 Statt CHF 1'100.00

Vitra visavis stuhl Blau

CHF 150.00 Statt CHF 593.00

Vitra Meda Bürodrehstuhl

CHF 850.00 Statt CHF 2'300.00

Vitra drehbar stuhl EA 108

CHF 750.00 Statt CHF 2'100.00

Vitra meda Konferenzstuhl

CHF 300.00 Statt CHF 1'800.00

Giroflex 64 Drehstuhl Rot

CHF 300.00 Statt CHF 980.00

Vitra visavis Stuhl Rot

CHF 150.00 Statt CHF 593.00

Vitra bürostuhl Schwarz

CHF 450.00 Statt CHF 1'600.00

Vitra Visasoft Konferenzstuhl

CHF 445.00 Statt CHF 1'760.00