USM Haller Regal Schwarz

CHF 1'130.00 Statt CHF 1'570.00

USM Haller Regal 2×3 Lichtgrau

CHF 2'090.00 Statt CHF 2'923.00

USM Haller Regal 2×3 Schwarz

CHF 2'090.00 Statt CHF 2'923.00

USM Haller Regal Schwarz 1×3

CHF 1'020.00 Statt CHF 1'315.00

USM Haller Regal 2×3 Weiss

CHF 1'680.00 Statt CHF 2'060.00

USM Haller highboard Schwrarz

CHF 3'030.00 Statt CHF 4'160.00

USM Haller Regal weiss

CHF 920.00 Statt CHF 1'175.00

USM Haller Sideboard 1×3 weiss

CHF 1'190.00 Statt CHF 1'497.00

USM Haller Regal 2×2

CHF 1'580.00 Statt CHF 2'187.00